Værdier på Ådalens Privatskole


Værdifolder

Vores værdigrundlag er skabt i et tæt samarbejde mellem personale, børn og forældre og vi har alle forpligtet os til, at gøre Ådalens Privatskole til et godt sted at være og et godt sted at lære. Her kan du downloade og læse vores FÆLLES værdifolder.

Værdier

FÆLLESSKAB


Citat, børn fra Ådalens Privatskole:

"Vi støtter hinanden og tør spørge hinanden om
hjælp. Vi er åbne og hjælpsomme over for nye elever i klassen og inviterer alle med i legene"                         TILLID


Citat, forældre fra Ådalens Privatskole:
"Vi bakker op om skolen. Vi omtaler skolen loyalt, eleverne/de ansatte positivt og hvis der er noget, vi er utilfredse med, kontakter vi skolen med henblik på dialog"

     RESPEKT


Citat, ansatte fra Ådalens Privatskole:
"Vi respekterer, at forældre og elever stiller
spørgsmål, ytrer bekymringer og har andre perspektiver. Vi er åbne for dialog og løsningsmuligheder" 

          ENGAGEMENT


Citat, børn fra Ådalens Privatskole:
"Vi gør os umage og tør deltage, også selv om vi er i tvivl. Vi vil gerne vide mere og spørger derfor om hjælp, når der er noget, vi er udfordrede på"

                    AMBITIØS


Citat, ansatte fra Ådalens Privatskole:

"Vi skaber engagement, medinddragelse og booster elevernes nysgerrighed og vilje til at lære. Vi er på forkant med vores faglige udvikling og er selv med til at udvikle vores fag og profession"

       FORSKELLIGHED


Citat, forældre fra Ådalens Privatskole:
"Vi gør en indsats for at skabe en god kommunikation forældrene imellem. Vi rækker ud og er åbne over for alle på skolen. Vi lærer vores børn, at der skal gives plads til, at mennesker er forskellige"