Fordybelsesuge på Ådalens Privatskole

Vi har endnu en gang afholdt fordybelsesuge. 

Temaet var at arbejde med elevernes sociale kompetencer på tværs af årgangene. 

Vejret er med os 

Sjov og fællesskab

Samarbejde