Takster og betaling

                Takster      Beløb       Søskende

Takster pr. 1. januar 2024.
Reg: 5317 - Konto: 0243640

* IT-udstyr til undervisningen stilles til rådighed (udlånt af) og serviceret af skolen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skole:            1645 kr.*                                  2 Børn: kr. 150,-/barn/mdr.

                                                           3 Børn: kr. 300,-/barn/mdr.

                                             4 Børn: kr. 450,-/barn/mdr.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SFO:                     1380 kr.                                            Ingen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Førskole:                 2180 kr.                             Ingen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klub:                  970 kr.                             Ingen

Når man overgå fra at være SFO barn til klub barn, skifter beløbet pr. 1. juni fra SFO til klub takst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Opskrivning venteliste:                          500 kr.                              Ingen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Rykkergebyr pr. gang:         100 kr.                              Ingen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Depositum                 2200 kr.                                  Ingen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bemærk at der udover de ovenstående beløb, vil komme et mindre beløb til klassekassen.

Betaling i forbindelse med Lejrskoler:


Klassetrin:                     Forældrebetaling: 
                                             Tilskud fra skolen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0. og 1. klasse:                       Forældrebetaling: 200 kr.                                         Tilskud fra skolen: 100 kr.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Klasse:              Forældrebetaling: 700 kr.                 Tilskud fra skolen: 300 kr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Klasse:                 Forældrebetaling: 1200 kr.                           Tilskud fra skolen: 375 kr. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
6. Klasse:               Forældrebetaling: 1800 kr.                    Tilskud fra skolen: 625 kr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Klasse:                Forældrebetaling: 3800 kr.                    Tilskud fra skolen: 1250 kr.