De 7 samfundsløfter

Samfundsløfter der forpligter

De 7 samfundsløfter


Danmarks private skolers forening har i 2020 skabt et fælles kodeks for det samfundsansvar, som de danske privatskoler bør løfte. Dette ansvar har vi på Ådalens privatskole, med stor naturlighed, forpligtet os til. 

Gennem konkrete aktiviteter og indsatser arbejder vi med de 7 kernetemaer, som i sidste ende, skal skabe gavn for samfundet. 

De 7 samfundsløfter

1: Skolen og omverdenen
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

2: Skolen til fremtiden
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

3: Skolen som forebyggende instans
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

4: Elevens videre vej i uddannelsessystemet
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

5: Skolens rummelighed og resultater
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever, uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

6: Skolens mangfoldighed
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, uanset social baggrund.

7: Skolens fokus på rettigheder og konventioner
Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.