Anti-mobbe strategi

På Ådalens Privatskole har vi formuleret en anti-mobbe strategi, der udstikker rammerne for, hvordan vi er sammen på vores skole. Mobning er ikke acceptabel adfærd og bliver anset som et meget alvorligt brud på skolens værdier. Det er derfor en integreret del af skolens pædagogiske arbejde at forbygge mobning og at håndtere situationer, hvis mobning alligevel finder sted.

Her kan du downloade og læse vores anti-mobbe strategi.