SFO - på Ådalens Privatskole

SFO

Vores skolefritidsordning, som vi i daglig tale kalder SFO´en, er vores pædagogiske tilbud, som børnene kan benytte om morgenen og igen efter skole.

Vores pædagogiske personale byder hver dag børnene velkomne, i et pædagogisk tilrettelagt miljø, hvor tryghed, leg, kreativ udfoldelse, spontanitet og fællesskab vægtes højt. 

Følelsen af fællesskab og nære venskaber er afgørende for at børn trives og har det godt. Derfor sætter vi en ære i at have et bredt tilbud af aktiviteter om eftermiddagen, så alle børn får mulighed for at blive inkluderet i et fællesskab, hvor både trivsel, leg og personlig udvikling kommer i spil.

Vores bredde palette af aktiviteter, giver børnene mulighed for at vælge om de vil udfolde sig kreativt, være aktive i hallen, lave teater, deltage i vinterbadning og meget, meget mere.

Når vi åbner dørene i SFO´en, så har børnene stor medbestemmelse over deres eftermiddag og denne medbestemmelse er vigtig for barnets engagement i fællesskabet og udfoldelse i aktiviteterne. Når børn får medbestemmelse, så skaber det ydermere grobund for at styrke barnets interesser, initiativtagen og lyst til at være en del af noget, hvilket er vigtige egenskaber i vores dannelse fra barn og videre i livet.    

Vi er stolte over at børnene har været med til at udarbejde vores værdigrundlag, som bygger på fællesskab & forskellighed, samt tillid & respekt. Når børnene føler ejerskab over måden at være sammen på, så skaber det grundlag for en tryg hverdag, med masser leg, venskaber, udfoldelse og ikke mindst FÆLLESSKAB.

” Vi er glade for, at vi ikke er ens og vi taler pænt til, og om hinanden”

Citat, børn fra SFO´en på Ådalens Privatskole


Vores dør er altid åben, så tøv ikke med at kigge forbi!
Hilsen personalet i SFO´en