PBL på mellemtrinet

Uge 15.
Eleverne har været udfordret på, hvad der kan laves i frikvarterene, da vores udendørsarealer lige pt. er meget begrænsede. Vi har derfor designet nye lege så frikvarterene ikke bliver så kedelige. Alle legene samles i et fælles legekatalog, og så giver 5. årgang legene videre til 4. årgang, 4. årgang til 3.årgang osv.
Mange af legene kommer også til at hænge på boldburet, så ALLE til en hver tid, kan "hente" en ny leg og få nogle fede pauser.