12.03.2024

Morbi in sem

5.a har været på Kloaklab(renseanlægget) i Avedøre.
Vi fik først en rundvisning derinde. Eleverne skulle efterfølgende lave forsøg med særlig henblik på at undersøge bakterier i vandet.