Tilsynserklæring

Uddrag fra tilsynsrapport 2019

Jeg har i løbet af mit andet år som tilsynsførende på Ådalens Privatskole lært skolen endnu bedre at kende. Jeg
føler mig velkommen overalt, både i klasserne og på lærerværelset, hvor jeg har lejlighed til at drøfte forskellige
spørgsmål og overvejelser vedrørende undervisningen med personalet. Når jeg besøger skolen, møder jeg altid
meget engagerede og velforberedte lærere, som har fokus på, at alle skolens elever lærer mest muligt, samtidig
med at de trives.
Tak til elever, forældre og personale på Ådalens Privatskole for et konstruktivt og inspirerende samarbejde