Tilsynserklæring

Uddrag fra tilsynsrapport 2020

“…Lærerne er fagligt velfunderede og leverer en spændende og vedkommende undervisning på et højt fagligt niveau…”

“…Jeg bliver overalt på skolen mødt med åbenhed og imødekommenhed, og jeg oplever, at samværet alle steder er præget af ligeværd, venlighed og respekt for hinanden…”

“…Jeg kan på baggrund af mine observationer derfor konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ligeledes vurderer jeg, at skolens værdier, undervisningsformer og omgangstone er med til at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre…”