Skolenyt – NovemberKære forældre og elever 

Vi kan tydeligt se en bedre trafikafvikling om morgenen efter bestyrelsen og andre forældres indsats gennem 14 dage. Tak for indsatsen og til jer andre tak fordi I passer på hinanden og ikke mindst vores elever. Nu hvor vi er kommet ind i en mørk tid, så skal I huske at jeres børn skal have lys på cyklen og gerne reflekser på tøjet. Et trafikuheld er et for meget.  

Jesper Byrgiel har trukket sig fra skolens bestyrelse. Jesper har truffet beslutningen, da han ikke mener, at han har den nødvendige tid længere. Det er vi alle kede af. Jeg vil gerne her sige tusind tak for en stor, vigtig og kvalificeret indsats gennem de senere år både som formand og næstformand for bestyrelsen. I stedet for Jesper byder vi, førstesuppleant Tina Bundgaard Bech, velkommen i skolens bestyrelse. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde. 

I skolens SFO og indskoling har vi sagt farvel til Rikke Skjødt. Vi har indgået en fratrædelsesaftale med hende i forbindelse med hendes længere sygeforløb. Jeg vil gerne sige tak til Rikke for et langt og godt arbejde på Ådalens Privatskole. Vi har i stedet ansat Sabina Susana Staal Ipsen. Sabina er nyuddannet lærer og har haft et par vikariater inden hun kom til os. Vi glæder os til at have Sabina ombord og håber, at I alle vil tage godt imod hende.   

I morgen skal vi tage afsked med Ib, som vi alle kender som fast ”godmorgen mand” i SFO. Ib går på pension efter 13 år på skolen. Vi siger tusind tak for et altid godt humør og en rigtig god indsats gennem alle år.  

Skolens 5. årgang har, som jeg skrev sidst, arbejdet med en moderniseret udgave af eventyret Klods Hans. Det mundede ud i en flot og gennemført teaterforestilling. Stor ros til elever og lærere.  Det blev opført over tre runder, til indskoling, mellemtrin og forældrene. Grundet Covid 19 havde vi desværre ikke plads til alle.  Der blev skrevet en fin artikel om stykket i den lokale avis, Sydkysten. 
Se billederne: Reality-skralde-Klods Hans – sn.dk – Sydkysten 

Vi arbejder fortsat på implementering af vores værdier. I løbet af dette år vil vi specielt fokusere på sprog, fællesskab, tillid og respekt. Det gælder for alle interessenter på og omkring skolen – i pauserne, i fritiden og i undervisningen.  

På skolens vegne  

Henrik Langer Carlsen