Nyhedsbrev                                                                                             Ishøj d. 18. juni 2020 

Sommer-nyhedsbrev juni 2020

Det har været et helt usædvanligt skoleår. Vi har været lukket helt ned og genåbnet over to omgange pga. Covid-19.  Alle vores elever har været påvirket og vil ligeledes i den kommende tid være påvirket af de konsekvenser, det har haft, at der opstod en pandemi i verden. Det har betydet aflyst undervisning, SFO/Klub nødpasning, aflyste lejrskoler, virtuel undervisning, undervisning i små grupper, små forudbestemte legegrupper, mange mange gange håndvask, sprit, osv. Vi har været sammen hver for sig.  

Det har givet alle mennesker en forståelse for det globale og det nære. Vi skal passe på hinanden og værne om vores hverdag, ellers kan det betyde en lukning af et ellers velfungerende samfund. Noget, som der var rigtig mange, der ikke troede kunne ske. Vores skoles børn og unge vil aldrig glemme den tid, hvor der var Corona. Det har været en hård tid for alle, men der har også været nye og gode erfaringer forbundet med den noget anderledes skolegang. Erfaringer som vi vil tage med videre i den kommende tid. 

Specielt er det gået ekstra hårdt ud over vores 9. klasser, der har sidste skoledag og dimission onsdag næste uge. De må forlade skolen uden at have været til eksamen. Deres sidste skoledag og dimission bliver også anderledes. De har fagligt gjort det rigtigt godt, og det har været en fornøjelse at have haft dem her på skolen i 10 år.  Vi vil gøre, hvad vi kan, for at de også får afsluttet deres skoletid på en festlig og mindeværdig måde.    

Der er sket noget meget glædeligt på skolen i år, som vi alle ved og har set. Vi har bygget en ny bygning, som rummer: En ungeafdeling med 8 nye klasselokaler til udskolingen, en ny hal som alle får stor glæde af, et nyt personalerum og endelig får vi samlet ledelse og administration.  Det kommer til at betyde en ny og bedre hverdag for os alle. Der er nu mulighed for at samle alle elever og personaler indendørs. Ikke flere lange gåture til idræt. Det bliver en festdag første skoledag, hvor vi skal indtage den nye bygning.  

Nu er der snart sommerferie, og vi er så småt ved at tage hul på det kommende skoleår. Vi er færdige med fagfordelingen til det kommende år. Hvilke lærere, der skal være hvor og med hvilke klasser står nederst i brevet. Skemaet er også færdigt, men det venter vi lidt med at sende ud, da der stadig er nødundervisning, og vi ved ikke om det er ophævet til august. I får skemaerne lige så snart vi ved noget mere. 

Status på personalesituationen er: 

Trine Frederiksen, som stoppede i starten af det nye år, bliver erstattet af en ny lærer som hedder Katrine Hoffmann Ottesen. Hun kommer fra en lærerstilling på Egholmsskolen i Vallensbæk. Katrine har erfaring fra de helt små klasser og har primært fokus på dansk, matematik.  

Julie Helander skal, som beskrevet tidligere, på barselsorlov næste skoleår. Her har vi fundet en dygtig barselsvikar for hende. Hun hedder Sisse Grynet Egeborg og kommer fra et job på Albertslund Lilleskole.  Hun har primært fokus på matematik, nat./tak og idræt.

I skrivende stund er vi ved at søge en udskolingslærer, som erstatning for Kamille, der har valgt at sige sin stilling op på skolen. Kamille skal flytte til Varde. Jeg vil gerne, benytte lejligheden til at sige stort tak for den store og gode indsats, hun har gjort på skolen. Samtidig vil jeg ønske Kamille held og lykke i det nye liv i Jylland. 
 

I forlængelse af vores pædagogiske leder Lise Lai Clausens sygemelding, har hun valgt at sige sit job op. Også her vil jeg gerne sige et stort tak for Lises indsats på skolen. Også her skal lyde et held og lykke for fremtiden. 
  

Vi har endnu ikke fået udmeldinger fra ministeriet omkring, om vi må starte op i almindeligt skema efter sommerferien, eller om hele situationen omkring Covid-19 gør, at vi stadig skal køre nødskema. Derfor vil de endelige skemaer først meldes ud omkring august, hvor vi forventer at få yderligere meldinger på skolestart efter ferien.

 Første skoledag er 13. august 2020 😊   

Tusind tak for et fantastisk og på mange måder usædvanligt skoleår.  

På skolens vegne    

Henrik Langer Carlsen