Så har Covid-19 slået til igen!Kære forældre og elever
Vi har desværre lige modtaget en rigtigt skidt nyhed. Ishøj kommune er pålagt at lukke alle skoler.
Følgende er meldt ud fra Ishøj kommune og gælder derfor også os:

Smitten stiger desværre stadig i Ishøj. Derfor har vi i dag fået et påbud fra sundhedsmyndighederne om, at lukke alle skoler og SFO’er i kommunen fra i morgen den 26. marts og frem til og med søndag den 11. april.

I skal fra i morgen fredag overgå til fjernundervisning. I skal følge lærernes anvisninger på Aula.

Der vil fortsat være mulighed for nødpasning for elever i 0. – 4. klasse, som har særligt behov for det. Det kan fx være elever, hvor forældrene er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Det kan også være elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet. Dette vurderes i samarbejde med skolelederen. Information om nødpasning vil blive lagt på Aula i løbet af dagen.

Skolelukningen gælder ikke specialskoler, specialklasser og gruppeordningen.

Vi er naturligvis kede af, at måtte melde dette ud, og særligt med så kort varsel. Påbuddet fra sundhedsmyndighederne er kommet med meget kort varsel. Vi håber, at I i videst muligt omfang vil forsøge at finde anden pasning til jeres børn, mens skolen er lukket. Vi beklager de gener det afstedkommer og beder om jeres forståelse.

Vi opfordrer jer til løbende at følge med på Intra. I må også meget gerne viderebringe budskabet til øvrige forældre på skolen, så vi sikrer, at så mange forældre som muligt får beskeden i dag.

Det betyder at alle modtager onlineundervisning fra i morgen tidlig. I vil høre ekstra fra klassens lærere.

Med venlig hilsen
Henrik Langer Carlsen