Betaling

Skolens konto nr.: 5317-0243640

Takster for forældrebetaling pr. 1. januar 2022

  Takst Søskendemoderationer
Skole Kr. 1.550/mdr. * 2 børn: kr. 150/barn/md.
3 børn: kr. 300/barn/md.
4 børn: kr. 450/barn/md.
SFO Kr. 1.350/mdr. Ingen
Klub Kr. 940/mdr. Ingen
Førskole Kr. 2.120/mdr. i
april, maj, juni og juli
Ingen
Opskrivning på
venteliste
Kr. 500 Ingen
Rykkergebyr
pr.gang
Kr. 100 Ingen
Depositum Kr. 2.200Ingen

Lejrskoler

KlassetrinForældrebetaling (ca.)Tilskud fra skolen
1. eller 2.Kr. 500Kr. 300
3., 4. eller 5,Kr. 1.000Kr. 375
6. eller 7.Kr. 1.500Kr. 675
8. eller 9.Kr. 3.500Kr. 1.250

* IT-udstyr til undervisningen bliver stillet til rådighed (udlånt af) og serviceret af skolen.

Herudover kommer betaling til klassekasse.