NyhedsbrevKære forældre og elever. 

 Winter is coming…. Det er blevet rigtigt koldt i vejret, men heldigvis varmer det at være sammen med nogle dejlige børn og voksne på vores skole. Den 1. november har jeg været skoleleder på Ådalens Privatskole i 2 år. Det har været en spændende og oplevelsesrig rejse. Der er sket meget på og omkring skolen i den tid. Vi har de sidste to år arbejdet med mange projekter. Jeg vil nævne et par væsentlige: Vi har udbygget en afdelingsopdelt skole med Professionelle Læringsfællesskaber, skabt et velfungerende ressourcecenter, lige lagt sidste hånd på vores nye værdigrundlag og endelig er vi godt i gang med vores nye bygning.  

Set med Privatskole-briller er den aktuelle politiske situation omkring koblingsprocenten meget interessant. Kort forklaring på hvad koblingsprocenten er: Koblingsprocenten handler om den procentdel vi får af staten i forhold til udgiften på en elev i folkeskolen. Pt. får vi 75 % af udgiften i tilskud. Regeringens forslag er et fald på 5%, hvilket for os vil betyde et betragteligt fald i tilskuddet. Vi har en sund økonomi, men vi vil naturligvis kunne mærke et tilskudsfald.  

I fredags havde jeg næste alle elever med inde på byggepladsen, så de fik et indblik i og forståelse for deres nye bygning. Alle elever var begejstrede og glæder sig vildt, til at de kan komme ind i den nye hal og lave idræt. Ikke flere gåture i regnvejr til idræt i fremtiden. De større elever ser frem til et ungemiljø tilrettelagt efter deres behov og ønsker.  

 Status på byggeriet er, at fundament og kloak er færdig. Det næste, som skal laves, er gulv- isolering – og -støbning. I uge 48 sker det helt store visuelle omkring bygningen, her er turen kommet til at rejse stålkonstruktionen og opsætningen af betonelementer.   

Samtidig med at vi bygger nyt, er vi gået i gang med at lave en udviklingsplan for de bestående bygninger. Vi rykker som tidligere sagt de fem bygninger ned, som er midt på skolen; 6 kl., It og musiklokalet. Disse funktioner skal naturligvis genetableres. Vi vil orientere jer løbende.  

8 klasse er ved at gøre sig klar til deres udvekslingsrejse til Sevilla. De skal rejse den 16-23. november og der bliver genbesøg i april, som vi alle glæder os meget til. 

I dag har vi fået besøg af tre lærere fra Reims i Frankrig. De vil hente inspiration hos os specielt i vores engelsk – og idrætsundervisning. Gæsterne vil være hos os hele denne uge. 

Der er sket store forandringer af fællesrummene i B-bygningen. Der er indkøbt møbler og der er blevet malet vægge. Der er også blevet malet billeder, som hænger i B-bygningen. Alt sammen har givet B-bygningen et visuelt løft, som vi alle er meget glade for.  

Der sker også meget på IT fronten. Vi arbejder pt med følgende: 

Arbejdet på IT-kontoret fylder, men vi fokuserer meget på indsatsen ude i klasserne med generel formidling I forhold til medieplanen, og de gør deres bedste for at blive inviteret eller invitere sig selv. 

De har i efteråret fokus på vores brug af skoletube.dk, specielt indenfor AV-formidling – og har besøgt en del klasser 

Der arbejdes desuden med tiltag i forhold til Micro:bits. 

I den forbindelse er vi inspireret af “Design to Improve Life”-konceptet, hvor vi har deltaget i konkurrencen “Knæk Klimakoden” på Ultra, hvor eleverne i 5.klasse har lavet skitser til, hvordan vi kan leve mere klimavenligt. 

I den kommende periode vil vi kigge mere på robotter, kodning og invitere os selv ud i klasserne i forhold til sikkerhed og adfærd på internettet. 

Sidst vil jeg gerne invitere til morgenkaffe og en uformel snak den 13. nov. Kl.7.45-8.30 i samlingssalen  

På skolens vegne  

Henrik Langer Carlsen