Generalforsamling



Den 24. april var der generalforsamling. Se referatet her.