Betaling

Skolens konto nr.: 5317-0243640
 
Takster for forældrebetaling pr. 1. januar 2018
 
  Takst Søskendemoderationer
Skole Kr. 1.260/mdr.

Kr. 1.430/mdr. pr. 1.8.2018*

2 børn 150/barn/md.
3 børn kr. 300/barn/md.
4 børn kr. 450/barn/md.
SFO Kr. 1.260/mdr. Ingen
Klub Kr. 880/mdr. Ingen
Førskole Kr. 2.030/mdr. i april, maj og juni (juli SFO takst) Ingen
Opskrivning på venteliste Kr. 500 Ingen
Rykkergebyr pr. gang Kr. 100 Ingen
0. klasseårgang 2016 Kr. 155/md. Til betaling af iPad (bortfalder 1.8.2018) Ingen
Depositum Kr. 2200 Ingen
     
Lejrskoler    
     
Klassetrin Forældrebetaling (ca.) Tilskud fra skolen
1. eller 2. Kr. 500 Kr. 300
3., 4. eller 5. Kr. 1.000 Kr. 375
6. eller 7. Kr. 1.500 Kr. 625
8. eller 9. Kr. 3.500 Kr. 1.250
 
Elever i 0.-5. klasse skal medbringe IPads. Elever i 6.-9. klasse skal medbringe bærbar computer. Det er mulighed for at lease gennem skolen.
* Pr. 1. august 2018 er der ikke længere mulighed for selv at medbringe IT udstyr til undervisning. Udstyret vil blive stillet til rådighed (udlånt af) og serviceret af skolen. Det medfører en forhøjelse af skolepengene på kr. 170,00 pr. måned fra samme dato.
Betaling for IPads fra og med årgang 2016 bortfalder pr. samme dato.